.

यी नै हुन प्रकृति मल्ल जसले कम्प्युटरले जस्तै अक्षर लेख्छिन्, यस्तो छ उनको ह्याण्डराइटिगं

यी नै हुन प्रकृति मल्ल जसले कम्प्युटरले जस्तै अक्षर लेख्छिन्, यस्तो छ उनको ह्याण्डराइटिगं

prakriti-sishandwriting
Loading...
Share on Google Plus