.

नरुनुहै आँमा म परदेशमै मरे भने - सबिता बि क अभागि आँसु


नरुनु है आँमा म  परदेशमै मरे भने।
मरुभुमि बगरमा म ढलेर परे भने।।

साथि सङ्गि गाँउघरमा नखोज्नुहै मलाई,
पर्देसकै काखमा जीवन तैरियर सरे भनि ।।
तातो घाम र चिसो A/C जुदि थला परे भनि,
औषधीको डोज बडि भै रिङ्गटाले ढले भने।।

नरुनु है आमा पर्देसमै मरे भने।
मरुभुमि बगरमा म ढलेर परे भने।।

दाजु भाई अनि दिदी बैनि भन्दैन्न आमा पैसाको अगि,
आफ्नैले आफ्नैलाई चिन्दैनन् आमा यहाँ पैसाको लागि।।

छटपटाई ओछ्यानमा पानी पानी आवाज दिदा ,
हेर्दै हाँस्दै गर्छन आमा म बिरामि हुदा ।।

नरुनु है आमा पर्देसमै परेभनि ।
मरु भुमि बगरमा म ढलेर परे भनि।।

ठुला-ठुला बोटहरुमा छरपस्ट पैसाको खात हुदैन,
दुख धैरै हुन्छ आमा हाम्रो कुरा कसैले सुन्दैन।।

कुरा सुन्नि सबै स्वार्थि हुन्छन् अनेक कुरा मनमा गुन्छन,
किन बेच पैसाले हुन्छ भन्दै सबै कुरा पैसानै चुन्छन।।

नरुनु है आमा पर्देसमै मरे भनि।
मरुभुमि बगरमा म ढलेर परे भनि।।

सबिता बि क अभागि आँसु हाल यु ए ई
Loading...
Share on Google Plus