.

चामात्कारिक अौषधि आँपको पात, नेपालीलाई धेरै लाग्ने यो गम्भिर रोग चटक्कै पार्छ (विधिसहितको भिडियो)

Loading...
Share on Google Plus